dinsdag, 19. mei 2009 - 16:47

Verbod op voorwerpen om winkeldiefstal te vergemakkelijken

Utrecht

Op initiatief van de raad (VVD gesteund door PvdA, Leefbaar Utrecht en CDA) is het voortaan verboden rooftassen of hulpmiddelen voor winkeldiefstal bij je te dragen in de nabijheid van winkels. Het college heeft de raad voorgesteld een verbod op 'het in de nabijheid van winkels vervoeren of bij zich hebben van voor winkeldiefstal geprepareerde voorwerpen of hulpmiddelen' op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Winkeldiefstal wordt vergemakkelijkt door gebruik van voorwerpen voorzien van bijvoorbeeld folie (zogenaamde 'geprepareerde tassen'), of hulpmiddelen als ontlabelingstangen waarmee beveiligingspoortjes en andere beveiligingssystemen van winkels kunnen worden omzeild. Van deze hulpmiddelen wordt ook daadwerkelijk gebruik gemaakt en het gebruik van deze hulpmiddelen is in 2008 behoorlijk gestegen.

Door het opnemen van de voorgestelde bepaling in de APV kan winkeldiefstal worden voorkomen, omdat preventief kan worden opgetreden, dus voordat de winkeldiefstal wordt begaan. Daarnaast kan een dergelijk hulpmiddel in beslag worden genomen en gaat van het verbod een preventieve werking uit. Amsterdam en Rotterdam kennen een dergelijk verbod al. Het verbod geldt voor de openbare weg, de handhaving van deze strafbepaling berust bij de politie. In de winkel zelf is het aan de winkelier om de nodige preventieve maatregelen te treffen.
Provincie:
Tag(s):