vrijdag, 12. juni 2009 - 8:15

'Verboden stoffen in veel huidbleekmiddelen'

Den Haag

In 24 van de 142 door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzochte huidbleekmiddelen zijn verboden stoffen gevonden. Dit heeft de VWA bekendgemaakt.

De verboden stoffen kunnen ernstige ongewenste bijwerkingen veroorzaken, bijvoorbeeld verminking van de huid of beschadiging van de nieren. De verboden stoffen in huidbleekmiddelen waarnaar de VWA gericht onderzoek heeft gedaan, zijn hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen.

Van hydrochinon is bekend dat deze stof soms blijvende huidproblemen veroorzaakt, variërend van grote witte vlekken tot kleine zwarte pigmentophopingen. Langdurig gebruik van cosmetica met corticosteroïden leidt tot het dunner worden van de huid, verstoring van de hormoonbalans en een verhoogde kans op (huid)infecties.

Kwikverbindingen zijn giftig voor de zenuwcellen en de nieren. Hydrochinon is de stof die verreweg het meest in huidbleekmiddelen voor komt. In 17 van de 120 uitsluitend op hydrochinon onderzochte huidbleekmiddelen is deze stof aangetroffen.

Corticosteroïden zijn in twee van de zeven op deze stof onderzochte producten gevonden. Kwikverbindingen werden in vijf van de zeventien daarop onderzochte producten aangetoond.

In de overige twaalf producten die op alle drie de stoffen zijn onderzocht, is niets gevonden. Alle partijen huidbleekmiddelen waarin een verboden stof is aangetroffen, zijn tegengehouden bij de grens of uit de handel genomen.

Huidbleekmiddelen worden in Nederland door mensen met een getinte huidskleur gebruikt om de huid lichter te maken. Het op de markt brengen van huidblekende cosmetica met de stoffen hydrochinon, corticosteroïden en kwikverbindingen is in Europa verboden.

Omdat er geen wereldwijd verbod bestaat voor het verwerken van deze stoffen in cosmetica, worden er wel huidbleekmiddelen met deze stoffen geproduceerd. Het komt daardoor voor dat deze producten via illegale handel de Europese Unie binnenkomen. De kans op een huidbleekmiddel met een verboden stof is in zo’n geval groot.

De VWA raadt consumenten die een lichtere huidkleur willen aan om altijd een dermatoloog of huisarts te raadplegen.
Provincie:
Tag(s):