maandag, 16. maart 2009 - 8:57

Verbond wil af van stilzwijgende verlenging

Groningen

Het Verbond van Verzekeraars wil van stilzwijgende verlenging van particuliere schadeverzekeringscontracten naar een model van 'geïnformeerde verlenging'. Verzekeraars moeten consumenten tijdig informeren over de datum van verlenging van hun polis alsmede de geldende opzegtermijnen.

Om te voorkomen dat mensen buiten hun wil om onverzekerd raken, is het niet gewenst dat contracten automatisch aflopen. Een verzekering is wat anders dan een abonnement op een krant. Maar automatische verlenging dient wel met 'open vizier' te gebeuren en met voldoende ruimte om, indien gewenst, op te zeggen.

Bovendien wil het Verbond dat éénjaarscontracten voor alle particuliere schadeverzekeringen het uitgangspunt worden. Bij de meeste polissen, zoals zorgverzekeringen en motorrijtuigenverzekeringen, is dit al het geval. Het blijft mogelijk om meerjarige contracten af te sluiten, maar alleen na expliciete instemming van de consument die daar ook apart voor tekent.
Provincie:
Tag(s):