dinsdag, 3. februari 2009 - 9:26

Verbouwing voormalige brandweerkazerne

Middelburg

In opdracht van de Provincie Zeeland is gestart met de verbouwing van de voormalige brandweerkazerne in Middelburg. In het gebouw wordt een deel van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) gevestigd. Naar verwachting wordt het pand over 1 jaar, in januari 2010, opgeleverd.

Afgelopen zomer is de brandweerkazerne, die dateert uit de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw, gekocht door de Provincie Zeeland. De verbouwingsplannen waren al ontwikkeld, dus na de koop werd direct begonnen met de aanbesteding om het pand geschikt te maken voor de nieuwe bestemming.

De SCEZ is nu nog verdeeld over drie locaties: met de nieuwe behuizing wordt dit aantal teruggebracht naar twee. De locatie De Burg aan de Groenmarkt in Middelburg blijft de hoofdvestiging. In Het Schuitvlot komen het Zeeuws Archeologisch Depot en de Monumentenwacht van de SCEZ.

Naast kantoorruimtes, voorziet het nieuwe gebouw in stallingsruimtes voor de bussen en voor de Erfgoedmobiel, en in depotruimtes voor de archeologische collectie en archieven.

Bij de verbouwing zal de binnenkant van het gebouw geheel worden gestript en zal er nieuwbouw op het achterterrein komen. In het ontwerp van het nieuwe gebouw is de karakteristiek van de brandweerkazerne herkenbaar gebleven.

De totale kosten van de verbouwing bedragen 3,5 miljoen euro. Dat heeft te maken met het aanbrengen van klimatologische voorzieningen, en het feit dat het gebouw veel achterstallig onderhoud kent.
Provincie:
Tag(s):