donderdag, 5. februari 2009 - 14:19

Verburg geeft 4 miljoen euro voor de kweek van schelpdieren en vis

Den Haag

Ondernemers die willen investeren in de kweek van schelpdieren en vis krijgen een steuntje in de rug. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft 4 miljoen euro aan bedrijven in het kader van de subsidieregeling ‘productieve investeringen in de aquacultuur’.

Met deze regeling wil Verburg ondernemers stimuleren om te investeren in de bouw, uitbreiding, uitrusting en modernisering van productie-installaties. Met speciale aandacht voor diversificatie naar nieuwe soorten vis en schelpdieren en productie van soorten waar goede afzetvooruitzichten voor zijn. Ook moet de subsidieregeling leiden tot milieuvriendelijker productiemethoden. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een gesloten kringloop of door op alternatieve wijze mosselzaad te vangen.

De schelpdiersector en viskweeksector lopen tegen ruimtelijke en ecologische beperkingen aan. Daarom vindt Verburg vernieuwing van technieken belangrijk om deze sectoren levensvatbaar te houden.

Elf projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit de regeling ‘productieve investeringen in de aquacultuur’. Deze projecten hebben betrekking op mosselkweek (5 projecten), viskweek (4 projecten), witte garnalen (1 project) en zagers (grote wormen) (1 project).

De regeling was opengesteld van 1 tot 26 september 2008. In totaal zijn 34 aanvragen ingediend. Ook de provincie Zeeland en het Waddenfonds leveren een financiële bijdrage.

Van de 4 miljoen euro subsidie komt 2,6 miljoen euro uit het Europese Visserij Fonds.
Categorie:
Tag(s):