woensdag, 22. april 2009 - 9:10

Verburg steekt 5 miljoen in Artis

Amsterdam

Educatie over dieren en planten en natuurbehoud gaat in Artis hand in hand met ontspanning en beleving. Vanwege deze belangrijke educatieve rol investeert minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 5 miljoen euro in Artis.

Verburg spreidt dit bedrag over een periode van zeven jaar. Artis zal het geld gebruiken voor de ontwikkeling van vernieuwende natuur- en milieueducatieprojecten, waaronder het openbaar toegankelijke Kennisplein. Met deze financiële bijdrage steunt minister Verburg natuureducatie in de Randstad en zet zij ‘groen’ in als verbinding tussen stad en platteland. Ook hoopt zij dat op deze manier allochtone kinderen meer in aanraking komen met natuur.

Artis wil met haar educatieve visie actief aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van jongeren. De tuin, met zijn gevarieerde dier- en plantsoorten, biedt veel aanknopingspunten voor thema's zoals duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit, gezond en duurzaam voedsel en het versterken van het vermogen om bij te kunnen dragen aan duurzaam denken en doen.
Provincie:
Tag(s):