donderdag, 10. december 2009 - 9:15

Verdachten bekennen 30 brandstichtingen

Haarlem

De politie in Haarlem heeft eind november vijf verdachten aangehouden die worden verdacht van het stichten van een groot aantal branden in Schalkwijk en Haarlem Oost.

De verdachten zijn Haarlemmers van 12, 16, 18, 21 en 30 jaar. De oudste twee zijn de hoofdverdachten. Ze hebben ongeveer 30 brandstichtingen bekend. De twee hoofdverdachten zitten nog vast.

Branden steeds groter

Vanaf begin 2009 werd er vaker dan normaal brand gesticht in Schalkwijk en Haarlem Oost. Het waren veelal kleine brandjes in afvalbakken en grof vuil. Door politiemensen is onderzoek verricht en extra gesurveilleerd maar dit leidde niet tot de aanhouding van daders. In juni werden in enkele weekeinden meerdere branden gesticht waarbij de schade aanzienlijk was. Ook nu ging het om huisvuil en vuilcontainers, maar ook om auto’s, brommobielen, een camper en schade aan woningen doordat vuilcontainers tegen woningen aanstonden. Later ging ook een monumentale schuur met rieten kap aan het Goede Herderpad in vlammen op.

Extra gesurveilleerd

Door de politie is vanaf begin juni door veel agenten extra gesurveilleerd en vaak gepost. Verder is er een rechercheteam geformeerd om de branden nader te onderzoeken. Er is forensisch onderzoek gedaan, er zijn buurtonderzoeken gehouden en er zijn tal van getuigen gehoord. Verder hebben surveillerende politiemensen na gemelde brandstichtingen tal van mensen op straat aangesproken om hun identiteit vast te stellen. In september konden op basis van het onderzoek al vier verdachten worden aangehouden voor een aantal brandstichtingen, met name in Haarlem Oost. Omdat de branden in Schalkwijk niet door hen waren gesticht, is het onderzoek voortgezet.

12-jarige halfbroertje mee op pad

Later kwamen de nu aangehouden verdachten in beeld. Nadat op basis van sporen en werkwijze voldoende bewijs was verzameld, zijn ze eind november aangehouden. Een 21-jarige Haarlemmer en zijn 30-jarige Haarlemse neef worden gezien als hoofdverdachten. De 21-jarige was bij alle branden betrokken. Hij heeft zijn 12-jarige halfbroertje regelmatig meegenomen als hij op pad ging. Het ventje was daardoor vaak getuige van de brandstichtingen. De 30-jarige was er ook vaak bij en deed actief mee. Twee Haarlemmers van 16 en 18 jaar zijn bij enkele branden betrokken geweest.

De verdachten zijn regelmatig met elkaar op pad geweest. Het motief was de sensatie en aandacht. De branden werden aangestoken met een aansteker en soms door gebruik te maken van een spuitbus met een brandbare inhoud. Mogelijk dat de verdachten meer brandstichtingen op hun kerfstok hebben, maar de politie heeft daar geen bewijzen voor. De schade loopt in de tonnen.


De minderjarige verdachten zijn afronding van het onderzoek heengezonden. De twee hoofdverdachten zitten vast in afwachting van de rechtszitting. De politie stuurt de ongeveer 30 benadeelden van brandstichtingen die voldoende kunnen worden bewezen, een brief om hen op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):