zondag, 1. maart 2009 - 13:36

Verdeeldheid inenting baarmoederhals-kanker

Mijdrecht

Komende maandag, 2 maart, start GGD Midden Nederland een 'inhaalcampagne' voor meisjes tussen 13 en 16 jaar. Zij krijgen dan de eerste inenting met het GlaxoSmithKline HPV-vaccin Cervarix, dat hen tegen baarmoederhalskanker moet beschermen. Maar hoe beschermend is dat vaccin eigenlijk?

In de begeleidende brief bij de oproep tot vaccinatie richt prof. dr. R.A. Coutinho het woord tot deze groep jonge meisjes. Hij stelt in de brief dat de meisjes zich tegen baarmoederhalskanker kunnen laten inenten, dat ze door inenting kunnen voorkomen dat ze besmet raken met het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, en dat ze dan later veel minder kans hebben om baarmoederhalskanker te krijgen. Als 13-jarige moet je dan wel heel sterk in je schoenen staan om bij deze theorie vraagtekens te zetten.

Maar gelukkig zijn er volwassen die dit voor de meisjes doen. Uit een televisie-uitzending van Zembla van 19 oktober 2008 komt naar voren dat een aantal artsen nog grote twijfels heeft over dit vaccin. Zo vindt professor van Leeuwen van het Nederlands Kanker Instituut dat het middel veel te snel wordt ingevoerd. “We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten nog niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn�.

Professor Schellekens, lid van de commissie ter beoordeling van geneesmiddelen, ondersteunt deze mening. “Zolang niet is vastgesteld of het vaccin kanker voorkomt, en wat de werking en de bijwerkingen zijn, heb je het eigenlijk over een experiment�. Dit zegt Schellekens in Zembla.

Dat het een experiment is, erkennen alle deskundigen. De groep jonge meisjes, die straks massaal wordt gevaccineerd, is nooit wetenschappelijk onderzocht.

Hoe kun je, gelet op bovenstaande uitspraken, dan in de folder 'Prik en bescherm' glashard beweren dat het HPV-vaccin een inenting tegen baarmoederhalskanker is?

In mei 2009 verschijnt het boek 'Baarmoederhalskanker', HPV-vaccins als een 'deus ex vagina', geschreven door Désirée L. Röver, medisch-research journalist. Zij stelt dat, voordat jonge meisjes worden ingeënt met het HPV-vaccin, het wel zaak is om te weten wat dit voor gevolgen heeft.

Haar boek bevat opzienbarende informatie en onthult de verzwegen bijwerkingen van het HPV-vaccin. Zo citeert Röver dr. Elisabeth R. Unger, hoofd van de Papillomavirussectie van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC):�Een HPV-infectie is op zich onvoldoende voor ontwikkeling tot baarmoederhalskanker�.

En Matthias Dürst van de Jena universiteit stelt dat de ontwikkeling van een HPV-infectie tot baarmoederhalskanker aan aanzienlijke voorwaarden is verbonden, zoals genetische en chromosoonveranderingen. Met andere woorden: voor kanker is er meer nodig dan alleen de infectie.

Röver laat weten dat uit onderzoek bekend is dat een HPV-virus meestal vanzelf weer verdwijnt, waarom dat bij een enkele vrouw niet gebeurt, is onduidelijk.

Uit een verrassende Gardasilstudie-uitkomst blijkt dat meisjes, die op het moment van vaccinatie al met de HPV-vaccinstammen besmet zijn, maar liefst 44,6% meer kans lopen op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. De ontvangers zouden voorafgaand aan de vaccinatie eigenlijk op aanwezigheid van deze HPV-stammen getest moeten worden.

Verder blijkt uit het artikel van Röver dat de HPV-vaccins Gardasil en Cervarix zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen, die volgens de artsen dr. Bill Deagle en Rebecca Carly het DNA van de ontvanger zodanig kunnen beïnvloeden dat er juist meer kans is op onvruchtbaarheid, auto-immuniteit en kanker. Volgens hun zouden deze vaccins de menselijke genetische structuur kunnen veranderen.

Ook bevatten de vaccins, behalve de zeer giftige stof aluminium, vreemde eiwitten die absoluut niet in het lichaam thuishoren en volgens Röver op korte termijn een anafylactische shock in het lichaam kunnen veroorzaken en op lange termijn uiteenlopende auto-immuunreacties.

In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, hebben vele, zeer ernstige negatieve bijwerkingen plaatsgevonden. Dat geldt zowel voor Gardasil (Amerika, Australië, Spanje) als voor Cervarix (Groot Brittanië).

De FDA in Amerika, vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, maakte tot januari 2008 melding van 140 'serieuze' negatieve reacties, waaronder 27 'levensbedreigende' gevallen, 10 spontane abortussen en 6 gevallen van de slopende verlammingsziekte Guillain-Barré Syndroom.

Alles bij elkaar genomen is het misschien verstandig om nog eens goed na te denken voor tot vaccinatie wordt overgegaan.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites:
www.nvkp.nl(volledige artikel van Désirée Röver)
www.kidsfeeling.nl
Provincie:
Tag(s):