donderdag, 15. januari 2009 - 9:13

'Verdwijnen verloskunde op Walcheren is onverantwoord risico'

Vlissingen

Minister Klink neemt onverantwoorde risico's met het toestaan dat de verloskunde op Walcheren verdwijnt, dat stelt SP-Kamerlid Henk van Gerven na afloop van het door hem aangevraagde spoeddebat. De minister gaf daarin te kennen dat hij de beslissing van de ziekenhuizen van Goes en Vlissingen niet wil terugdraaien.

Van Gerven: 'De snelwegbevalling op de A58 van een 34 weken oud jongetje en andere incidenten tonen aan dat de veiligheid van de verloskundige zorg op Walcheren onder de maat is.'

Onder het mom van kwaliteit wordt door de ziekenhuizen gesteld dat concentratie van de verloskunde in Goes noodzakelijk is. Wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt volgens Van Gerven. Door de concentratie is de bereikbaarheid van de tweedelijnsverloskunde in het ziekenhuis van Vlissingen bij complicaties onvoldoende wat onlangs uitmondde in een snelwegbevalling. Ook werpen de ziekenhuizen op dat zij onvoldoende gynaecologen kunnen aantrekken. Van Gerven: “Onzin. De ziekenhuizen in Terneuzen en Oost-Groningen slagen er nog steeds in voldoende gynaecologen aan te trekken. Bovendien moeten als de wiedeweerga meer gynaecologen worden opgeleid en de numerus fixus voor artsen afgeschaft.�

Minister Klink weigerde de mening van de SP over te nemen dat een volwaardig basisziekenhuis op Walcheren met 110.000 inwoners noodzakelijk is. Een inconsequente opstelling aldus Van Gerven omdat hij dit wel vindt van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. Wat het Kamerlid betreft is het dan ook met name een kwestie van niet willen in plaats van niet kunnen.
Provincie:
Tag(s):