donderdag, 15. januari 2009 - 10:29

Vergunning voor windturbinepark op zee

Hoek van Holland

Staatssecretaris Huizinga van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent het bedrijf Airtricity een ontwerpvergunning voor de bouw van een offshore windturbinepark ten westen van Hoek van Holland. Deze vergunning is een belangrijke onderdeel van de kabinetsdoelstelling om de winning van 450 MW aan windenergie op de Noordzee mogelijk te maken.

De ontwerpvergunning geeft Airtricity de mogelijkheid om 72 windturbines van 3,6 MW in het park West Rijn te bouwen. Dit park ligt op 40 km uit de kust van Hoek van Holland. De vergunning is verleend voor 20 jaar. Bij de vergunningverlening voor windmolenparken op zee wordt rekening gehouden met de scheepvaartveiligheid, ecologie en luchtvaartveiligheid. De ontwerpvergunning ligt in het kader van inspraak de komende zes weken ter inzage. Airtricity kan nu een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid via de regeling Stimulering Duurzame Energie van het Ministerie van Economische Zaken.

Met deze ontwerpvergunning voor 260 MW aan potentiële windenergie komt de realisatie van de kabinetsdoelstelling van 450 MW uit windenergie op zee in deze kabinetsperiode een belangrijke stap dichterbij. In juni 2008 presenteerde staatssecretaris Huizinga een draaiboek waarin duidelijk werd hoe tot 2010 om gegaan wordt met het verlenen van vergunningen en subsidies bij reeds ingediende initiatieven voor windmolenparken op de Noordzee. De staatssecretaris verwacht in de komende maanden in dit kader nog meer vergunningen te kunnen verlenen.
Provincie:
Tag(s):