donderdag, 29. januari 2009 - 22:27

Verhagen: "Bisschop Williamson moet excuses aanbieden"

Den Haag

Nederland vindt dat de paus de holocaust-uitspraken van bisschop Richard Williamson expliciet moet veroordelen. "Deze opvattingen zijn niet alleen aantoonbaar onjuist, zij zijn ook schokkend en grievend voor heel veel mensen, zeker in een tijd dat er opnieuw antisemitische leuzen in Europa zijn te horen," zegt minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken.

Verhagen heeft er via de diplomatieke vertegenwoordiger van de paus in Den Haag op aangedrongen dat de Paus expliciet de opvattingen van deze bisschop veroordeelt en dat Williamson publiekelijk zijn excuses aanbiedt voor de pijn en het verdriet die hij veroorzaakt door deze opvattingen te uiten.

De Britse bisschop Williamson, die enkele dagen geleden door de paus weer tot de rooms-katholieke kerk werd toegelaten, lijkt nog steeds de holocaust te ontkennen. Volgens Williamson zijn niet zes miljoen joden omgebracht in de vernietigingskampen, zoals algemeen wordt aangenomen, maar enkele honderdduizenden.

De paus nam woensdag in een toespraak afstand van de opvattingen van Williamson, maar ging niet zo ver de bisschop bij naam te noemen. Wel kreeg Williamson de opdracht geen publieke uitspraken meer te doen over de holocaust.

"Dat is één ding, maar Nederland wil dat hij ook zijn excuses zou moeten aanbieden aan de mensen die hij hiermee kwetst," aldus Verhagen. De nuntius zegde toe Rome over de Nederlandse opvattingen te informeren.

Minister van Justitie Hirsch Ballin, die namens de regering contact onderhoudt met de Nederlandse bisschoppen, heeft tegenover hen inmiddels zijn bezorgdheid uitgesproken over de uitlatingen van Williamson.
Provincie:
Tag(s):