dinsdag, 11. augustus 2009 - 10:38

Verharding fietspad Kanaaldijk geen invloed op flora en fauna

Dongen

De gemeente Dongen heeft aanvullend ecologisch onderzoek gedaan naar beschermde en bijzondere flora en fauna in verband met de voorgenomen verharding van het fietspad aan de Kanaaldijk Noord. Voor de aanleg van het fietspad is een vergunning van Rijkswaterstaat (RWS) noodzakelijk. In het kader van deze vergunningaanvraag wenste Rijkswaterstaat aanvullend ecologisch onderzoek.

In de periode april, mei, juni 2009 heeft ecologisch adviesbureau Ecologica uit Maarheeze het onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek geven aan of de geplande maatregelen nadelig kunnen zijn voor beschermde en bijzondere planten en dieren.

Ecologica concludeert dat voor het uitvoeren van de maatregelen geen ontheffing nodig is in het kader van de flora- en faunawet. Het gebied aan de Kanaaldijk Noord herbergt met name algemene soorten wat betreft flora en fauna. In het gebied zijn een beperkt aantal zeldzame of bedreigde soorten waargenomen. Ecologica omschrijft in haar rapport op welke wijze daarmee om kan worden gegaan. Voor de meeste planten en dieren heeft de verharding van het fietspad echter weinig effect.
Provincie:
Tag(s):