vrijdag, 13. februari 2009 - 14:48

Verkeer vanuit Rijnenburg richting Utrecht loopt vast

Utrecht

Het verkeer naar de stad Utrecht loopt vast, wanneer in de polder Rijnenburg méér dan 7.000 woningen komen. Vanuit het zuidwesten van Utrecht raken de toegangswegen overvol. Dit leidt tot ongewenste files op de wegen in en rondom de stad Utrecht.

Dat is de conclusie van een verkeersonderzoek dat in opdracht van GS is uitgevoerd. Uit de studie blijkt dat afwikkeling van het verkeer een kritische grens bereikt bij 7.000 woningen. Dit is overigens in de lijn van onderzoek dat eerder is uitgevoerd door het samenwerkingsverband NV Utrecht. De nieuwe woonwijk verlaten via een aansluiting op de rijksweg levert relatief weinig problemen op.

Automobilisten die vervolgens de stad Utrecht in rijden, komen echter al snel terecht in een fuik. De belangrijkste oorzaak is dat rond 2020 op een aantal belangrijke toegangswegen van de gemeente Utrecht de capaciteit vol is. Tegelijkertijd zijn er geen of zeer beperkte mogelijkheden om via deze toegangswegen meer verkeer af te wikkelen.

Extra woningbouw in Rijnenburg leidt daardoor tot ernstige verkeersopstoppingen bij de wijk Hooggelegen, de Europalaan en op de Prins Clausbrug. Dit probleem levert volgens de onderzoekers een structureel knelpunt op. Ook met inzet van extra openbaar vervoer of fietsvoorzieningen is er geen bevredigende oplossing te vinden.
Provincie:
Tag(s):