dinsdag, 23. juni 2009 - 11:20

Verkeersboete per 1 juli stuk duurder

Leeuwarden

Wie vanaf 1 juli een verkeersboete krijgt, zal duurder uit zijn dan voorheen. Het CJIB in Leeuwarden, dat verantwoordelijk is voor de inning van de verkeersboetes, start dan met het doorberekenen van de administratiekosten.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting van 2008 aanvaardde de Tweede Kamer een motie over het doorberekenen van administratiekosten van het CJIB aan de overtreder. Het kabinet heeft aangegeven de motie te zullen uitvoeren voor wat betreft de verkeersboetes. Dat betekent dat per 1 juli 2009 de administratiekosten van het CJIB daadwerkelijk worden doorberekend en dat bovenop de verkeersboete een bedrag van € 6,= in rekening wordt gebracht.

Het wetsvoorstel is op 12 juni 2009 bekrachtigd en wordt is in het Staatsblad van donderdag 18 juni gepubliceerd. Op grond hiervan brengt CJIB met ingang 1 juli administratiekosten in rekening.
Provincie:
Tag(s):