maandag, 16. februari 2009 - 20:01

Verkeersveiligheidslabel voor basisschool Het Meesterwerk

Almere

Afgelopen vrijdag 13 februari heeft openbare basisschool Het Meesterwerk (Tussen de Vaarten) het welverdiende Verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen.

Henk Talsma, projectleider Verkeersveilige Basisschool van de gemeente Almere, en Joke Smit-Bodaar, veiligheidsmanager stadsdeel Oost, hebben het label uitgereikt. Ze deden dit samen met zebra SEEF, de mascotte van het project. Een trotse ouder die helpt bij dit project nam het label in ontvangst, zodat dit binnenkort op de muur naast de voordeur kan prijken.

De school heeft de hele week extra aandacht besteed aan verkeer. In de afgelopen week is de school buiten actief geweest om de ouders met rode en groene kaartjes aan te sporen hun auto’s netjes te parkeren en voorzichtig te rijden. Een goede en effectieve actie.

Doelstellingen Verkeersveiligheidslabel
Een van de doelstellingen van het Verkeersveiligheidslabel is het nauw betrekken van ouders, die een belangrijke rol vervullen als voorbeeld voor het verkeersgedrag van hun kinderen. Het gaat daarbij niet alleen om het wijzen op fysiek gevaarlijke plekken bij de school of op de route tussen school en thuis, maar vooral ook om het voorbeeld om je netjes te gedragen in het verkeer en de verkeersregels goed toe te passen. Het halen van het label geeft aan dat de school de ouders al betrekt en is een stimulans om daarmee door te gaan.

De gemeente Almere werkt momenteel met nog meer scholen aan de verkeersveiligheid, en daarmee aan het halen van het Verkeersveiligheidslabel. Hierdoor wordt stapje voor stapje aan steeds meer kinderen in Almere een veilige route aangeboden van huis naar school en in de directe schoolomgeving.
Provincie:
Tag(s):