woensdag, 4. februari 2009 - 23:37

Verklaring politie inzake bedreiging actievoerders

Naar aanleiding van het artikel 'Actievoerders voelen zich bedreigd' in de Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 31 januari jl. geeft politie Zeeland onderstaande verklaring af.

Er is een vergunning afgegeven voor het afschieten van damherten en dit gaat de Partij voor de Dieren erg aan het hart. Zij voeren dan ook actie en staan te posten op de plekken waar jagers komen. Daar gaan zij in discussie en maken foto's van de jagers. De gemoederen lopen dan flink op en er worden dreigementen geuit. Hiervan is door jagers melding gemaakt bij de politie.

Een politieagent is naar deze plek (het Gadrabos bij Haamstede) gegaan om te kijken wat daar ter plaatse precies gebeurt. Dit valt onder zijn normale werk, zoals ook het nemen van foto's en het noteren van kentekens. Dit komt blijkbaar op de aanwezige mensen van de Partij voor de Dieren als bedreigend over. Kennelijk denken zij dat hij een jager is omdat hij als lid van het politiemilieuteam gekleed gaat in zijn groene veldtenue en niet in zijn blauwe politie-uniform.

Als de zaak dreigt te escaleren, maakt de agent zich bekend als politieman en toont tevens zijn legitimatie. De sfeer was inmiddels echter zo verstoord dat het met een gesprek niet meer op te lossen was en de agent is toen vertrokken.

Naar aanleiding van dit incident heeft de politie enkele verklaringen van diverse betrokkenen opgenomen.

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de agent zijn werk naar behoren heeft gedaan. Het politieonderzoek wordt ook nog ter beoordeling aangeboden aan het openbaar ministerie.
Provincie:
Tag(s):