vrijdag, 9. oktober 2009 - 22:48

Verkoop zwembad “De Zwaoi” van de baan

Valthermond

Door de gemeente Borger-Odoorn is op 19 juni 2009 een aankondiging gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl en een advertentie geplaatst in het Dagblad van het Noorden voor een openbare verkoop van zwembad De Zwaoi te Valthermond. Naar aanleiding van deze aankondiging en de advertentie heeft één partij tijdig een inschrijving ingediend, te weten Traction Fitness & Sportcentrum, uit Valthermond.

De familie Doedens, eigenaren van Traction, hebben hun plannen uiteengezet en besproken met de gemeente. De plannen bestaan hierin dat het zwembad overdekt wordt en uitgebreid met een wellness-centrum, alsmede verplaatsing en uitbreiding van het huidige fitness & sportcentrum naar de nieuwe locatie. Belangrijk onderdeel in het geheel is de verruiming van het aantal zwemuren en de uitbreiding van de zwemlessen.

Voor de gemeente was belangrijk dat de functie van het zwembad door de nieuwe exploitant gehandhaafd wordt voor minimaal 10 jaar en voor de familie Doedens was de overname van het zwembad een welkome aanvulling om aan de groeiende vraag naar fitness en wellness te kunnen blijven voldoen.

Aangezien de plannen van Traction een forse investering vergen, heeft de familie Doedens een beroep gedaan op de gemeente om daarin een substantiële financiële bijdrage te leveren die gerelateerd is aan het jaarlijkse tekort van het zwembad, de komende 10 jaar. Hoewel de gemeente de plannen omarmt, kan zij niet aan de vraag van een financiële bijdrage voldoen, omdat dit in strijd zou zijn met de regels ten aanzien van staatssteun (artikel 87 van het EG-verdrag).

De gemeente Borger-Odoorn heeft daarom in goed overleg met Traction Fitness & Sportcentrum besloten de openbare verkoopprocedure van zwembad De Zwaoi af te breken.
Provincie:
Tag(s):