maandag, 13. juli 2009 - 14:56

Vernieuwende visserijbedrijven financieel gesteund

Den Haag

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteunt 21 projecten in de visketen die een bijdrage leveren aan vernieuwing, verduurzaming en samenwerking. De projecten krijgen in totaal 5 miljoen euro van Verburg. Ditheeft het ministerie van LNV maandag 13 juli laten weten.

Tien projecten komen voort uit de subsidieregeling 'Innovatie in de visketen' die de minister voor de derde keer openstelde. Iedereen die actief is in de visserij of viskweek kon een subsidieverzoek voor een innovatieproject indienen.

De projecten moeten gericht zijn op de ontwikkeling of het testen van vernieuwende technieken die de visserij en aquacultuur duurzamer en economisch rendabeler maken. Verburg heeft 2,5 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar.

Elf projecten zijn het resultaat van de subsidieregeling 'Collectieve acties in de visketen', die de minister voor de tweede keer openstelde. Deze projecten zijn gericht op het stimuleren van samenwerkingsvormen in de visketen.

Voor deze regeling trekt minister Verburg ook 2,5 miljoen euro uit. Bij deze projecten werkt het visserijbedrijfsleven onderling samen of samen met maatschappelijke organisaties, onderzoekers en locale overheden.

Het door de minister van LNV ingestelde Visserij Innovatie Platform (VIP) heeft alle voorstellen getoetst en de beste projecten geselecteerd en aan de minister voorgelegd.

Het bedrag van vijf miljoen euro wordt voor ongeveer de helft mede gefinancierd door de Europese Unie door middel van het Europees Visserij Fonds.
Provincie:
Tag(s):