woensdag, 21. oktober 2009 - 15:48

Verplaatsing Amerikaanse Ambassade mag doorgaan

Wassenaar

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 21 oktober in een uitspraak bepaald dat de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Den Haag naar Wassenaar mag doorgaan.

De Raad van State heeft de goedkeuring van de provincie Zuid-Holland van het bestemmingsplan 'Waalsdorperlaan' van de gemeente Wassenaar in stand gelaten.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van de Amerikaanse ambassade mogelijk aan de Waalsdorperlaan in Wassenaar. Verplaatsing van de ambassade vanuit de binnenstad van Den Haag naar een andere locatie is volgens de gemeente Den Haag en de provincie nodig in verband met de veiligheid en de overlast in de binnenstad.

De Stichting Duindigt had beroep ingesteld tegen het provinciale goedkeuringsbesluit. Zij vond dat het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit niet deugt. De Raad van State is van oordeel dat de provincie bij het onderzoek naar de gevolgen niet aan de goede regelgeving heeft getoetst.

De Raad van State heeft echter besloten 'de rechtsgevolgen van het goedkeuringsbesluit in stand te laten', omdat uit een aanvullend luchtkwaliteitsrapport van de gemeenteraad en het provinciebestuur blijkt dat aan de normen van de geldende Wet milieubeheer wordt voldaan.

De stichting had een groot aantal bezwaren aangevoerd. Deze hadden betrekking op het onderzoek naar de flora en fauna in de omgeving, strijd met het rijks- en provinciaal beleid, en ongeoorloofde staatssteun.

Verder had volgens haar moeten worden uitgesloten dat ook kantoren zich kunnen vestigen aan de Waalsdorperlaan als de verplaatsing van de ambassade onverhoopt niet doorgaat. Al deze bezwaren heeft de Raad van State ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Provincie:
Tag(s):