woensdag, 7. oktober 2009 - 9:01

Verplichte rekentoets bij eindexamen

Den Haag

Alle leerlingen in het middelbaar onderwijs zullen in de toekomst bij hun eindexamen een verplichte rekentoets krijgen. In het schooljaar 2013-2014 moet de toets voor het eerst worden afgelegd.

De toets is bedoeld voor alle vmbo-, havo- en vwo-leerlingen, en dus niet alleen voor scholieren met wiskunde in hun pakket. Duizend scholieren krijgen komend schooljaar al een proeftoets. Tijdens die proef wordt bepaald hoe zwaar de rekentoets gaat meewegen bij het eindexamen.

Dat hebben de staatssecretarissen Marja van Bijsterveldt en Sharon Dijksma (Onderwijs) woensdag aan de Kamer laten weten. Van Bijsterveldt vindt dat het taal- en rekenniveau van scholieren omhoog moet.

Op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs worden op dit moment al nieuwe (hogere) normen voor rekenen en taal ingevoerd. Die bepalen welke sommetjes leerlingen op welk moment aan moeten kunnen. Sluitstuk is de nieuwe, verplichte rekentoets in het centraal schriftelijk examen.
Provincie:
Tag(s):