dinsdag, 22. september 2009 - 16:05

Verscherpt toezicht op illegale rondvluchtbedrijven

Den Haag

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gaat scherper toezien op de uitvoering van illegale rond- en vervoersvluchten. Het gaat hier om luchtvaartondernemingen die zich niet conformeren aan de nieuwe Europese vliegveiligheidsregels EU-Ops die ook voor rondvluchtbedrijven gelden.

Hierdoor vliegt de piloot en passagier mogelijk onverzekerd en is er bovendien sprake van oneerlijke concurrentie.

Een bedrijf dat rondvluchten uitvoert moet in het bezit zijn van een Air Operator's Certificate (AOC) omdat het op commerciële basis passagiers vervoert. Deze bedrijven en piloten voldoen aan strengere eisen voor trainingen, onderhoud van het vliegtuig en de registratie van procedures voor de veiligheid. Na invoering van de regels hebben de rondvluchtbedrijven ruim een jaar de tijd gekregen om zich aan te passen.

IVW heeft naar aanleiding van het verscherpte toezicht inmiddels een procedure lopen tegen één rondvluchtbedrijf. Deze onderneming is meegedeeld dat ze per ongeautoriseerde vlucht een boete krijgt opgelegd van vijfduizend euro. Voor de betrokken piloot dreigt bij herhaling van de overtreding schorsing van zijn vliegbrevet. Het bedrijf heeft inmiddels aangegeven de benodigde vergunningen aan te vragen.
Provincie:
Tag(s):