zaterdag, 10. januari 2009 - 2:01

Versterking Zwakke Schakel Nolle-Westduin van start

Waterschap Zeeuwse Eilanden start in de week van 12 januari met het rooien van bomen voor de kust-versterking van Zwakke Schakel Nolle-Westduin. De verwachting is dat het rooiwerk eind februari is afgerond. Het weghalen van de bomen is één van de eerste werkzaamheden van de kustversterking.

Het waterschap haalt de bomen weg, zodat er zand aangebracht kan worden. Dit is nodig voor de versterking van het kustvak.

Het waterschap haalt een brede strook bos weg tussen de Galgeweg en de Burgemeester van Woelderenlaan. Verder wordt er een smalle strook bos gerooid tussen tennispark Zwanenburg en de Boulevard. Ook verwijdert het waterschap een deel van de begroeiing op de duinen. Door het rooien van de bomen gaat een stuk bos verloren. Ter compensatie plant het waterschap bomen en struiken op een andere plek in de omgeving. Er wordt ongeveer twee keer meer geplant dan er gerooid wordt.

Bij het rooien van de bomen houdt het waterschap rekening met vogelsoorten en vleermuizen in het gebied. Zo worden de bomen bewust weggehaald vóór het broedseizoen. Daardoor kunnen vogels en vleermuizen zich hier niet meer in nestelen en gaan ze naar een andere plek in het bos. Voordat het rooi-en start, controleert het waterschap of er beschermde diersoorten in de bomen zitten. Als dit het geval is, worden er passende maatregelen genomen om de dieren te beschermen. Verder worden voor vleermuizen speciale vleermuiskasten opgehangen als vervangende verblijfplaats.

Op 24 december 2008 heeft de Raad van State groen licht gegeven voor de werkzaamheden bij Nolle-Westduin. Het versterken van het kustvak was eerst uitgesteld, omdat verschillende grondeigenaren beroep hadden ingediend tegen onder meer het rooien van bomen. De Raad van State heeft alle beroepen ongegrond of nietontvankelijk verklaard. Daarom kunnen de werkzaamheden nu beginnen.

Het project Nolle-Westduin is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). Het ministerie treedt op als financier. Waterschap Zeeuwse Eilanden voert het werk uit in nauw overleg met Rijkswaterstaat, projectbureau Zeeweringen, de gemeenten Vlissingen en Veere en de provincie Zeeland.
Provincie:
Tag(s):