maandag, 11. mei 2009 - 14:36

Vertrek gemeentesecretaris Tynaarlo

Tynaarlo

Het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo en directeur gemeentesecretaris Post hebben in gezamenlijk overleg besloten dat de heer Post zijn functie beschikbaar stelt.

Aanleiding voor het afscheid tussen het college en de gemeentesecretaris is het rapport van advies- en managementbureau BMC. Dit bureau adviseerde onlangs het college van B en W de gemeentelijke organisatie verder te ontwikkelen. Voor het opstellen van een plan voor die verdere ontwikkeling van de organisatie zou iemand met een frisse blik van buiten de meest aangewezen persoon zijn. BMC deed begin dit jaar in opdracht van het college onderzoek naar de interne organisatie, de kwaliteit van de werkprocessen, de personele bezetting en de onderlinge samenwerking. Het college en de heer Post hebben daarop gezamenlijk besloten dit advies over te nemen. Post vindt ook zelf dat hij niet de man is om de gewenste nieuwe impuls te geven: “Om iets te kunnen laten ontstaan is ruimte nodig�. Na twaalf jaar inzet vindt hij het een goed moment om dan ook snel ruimte te maken voor een opvolger. De komende tijd beraadt hij zich op een volgende stap in zijn carrière. Het college ondersteunt hem daarin.

De heer Post trad op 1 oktober 1997 in dienst als gemeentesecretaris van de herindelingsgemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft veel waardering voor de rol die de heer Post heeft gehad bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente Tynaarlo in het kader van de gemeentelijke herindeling in Drenthe en het integreren van de drie ambtelijke organisaties tot één goed lopend apparaat. Ook is de heer Post de initiatiefnemer geweest van de reorganisatie waarbij in 2003 is overgegaan van het sectorenmodel naar het directiemodel. Post werkte voor drie verschillende burgemeesters en drie verschillende colleges.

De functie van directeur-gemeentesecretaris zal eerst tijdelijk op interim-basis worden ingevuld. De werving van een nieuwe directeur/gemeentesecretaris wordt binnenkort gestart.
Provincie:
Tag(s):