maandag, 16. februari 2009 - 16:38

Vertrouwen in regering toegenomen

Den Haag

Het vertrouwen in de regering groeide van 44% in het derde kwartaal naar 55% in het vierde kwartaal van 2008. Dit is één van de conclusies uit het vierde kwartaalbericht over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) dat op maandag 16 februari jl. is verschenen.

In het kwartaalbericht geven SCP-onderzoekers prof.dr. Paul Dekker, drs. Tom van der Meer en Eefje Steenvoorden MSc een beeld van o.a. de tevredenheid van de Nederlandse burger met de samenleving, het vertrouwen dat men heeft in maatschappelijke instellingen en de problemen die volgens de Nederlandse bevolking hoog op de politieke agenda zouden moeten staan.

Meer conclusies
Over de economische ontwikkeling werd de bevolking negatiever, maar over de persoonlijke financiële situatie maakten de meeste mensen zich nog weinig zorgen. Meer dan 80% van de Nederlanders wil meer overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs; 60% wil bezuinigen op internationale militaire missies. De meerderheid van de Nederlanders blijft vinden dat het met Nederland meer de verkeerde dan de goede kant op gaat.

Het COB wordt elke drie maanden uitgevoerd via een enquête onder een steekproef van de Nederlandse bevolking, aangevuld met kwalitatief onderzoek. Hierover wordt gerapporteerd in kwartaalberichten en verdiepende studies. Het Continu Onderzoek Burgerperspectieven wordt uitgevoerd ten behoeve van het kabinet in opdracht van de Voorlichtingsraad.

Vertrouwen regering gegroeid
Het vertrouwen in de regering is eind 2008 fors gegroeid: in de peiling van het laatste kwartaal van 2008 gaf 55% van de Nederlanders haar een ‘voldoende’, tegenover 44% in het derde kwartaal.

Ook het aandeel mensen dat negatief gestemd was over de politiek in Den Haag liep terug van 40% in het derde kwartaal tot 32% in het laatste kwartaal. Het vertrouwen in de banken lag in het vierde kwartaal met een gemiddelde score van 5,8 op vrijwel gelijke hoogte met het vertrouwen in de grote ondernemingen (5,9).

Verder is het aandeel voorstanders van het Nederlandse EU-lidmaatschap gestegen van 42% in het derde kwartaal naar 49% in het laatste kwartaal, terwijl het aandeel tegenstanders in diezelfde periode daalde van 20% naar 16%.
Provincie:
Tag(s):