woensdag, 28. januari 2009 - 20:27

Vervoersovereenkomst Fast Ferry verlengd

Op 28 januari 2009 is de verlengde vervoersovereenkomst (concessie) tussen provincie Zeeland en Veolia Transport ondertekend. Oorspronkelijk gingen beide partijen een overeenkomst aan van zes jaar die op 15 maart 2009 zou aflopen.

Een stabiele bedrijfsvoering met bedrijfszekere schepen is een voorwaarde voor een succesvolle volgende aanbesteding. Omdat deze factoren medio 2008 nog onvoldoende konden worden aangetoond is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging van de huidige concessie tot de wettelijke grens van acht jaar.

Eind 2009 presenteert de provincie een visie hoe de exploitatie van de Fast Ferry Vlissingen-Breskens na 15 maart 2011 wordt vervolgd.
Provincie:
Tag(s):