donderdag, 5. februari 2009 - 9:29

Verzekeraars trekken lessen uit kredietcrisis

In het belang van een duurzamer en schokbestendiger verzekeringssector heeft het Verbond van Verzekeraars aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het toezicht op de financiële markten, het risicomanagement bij verzekeraars, de allocatie van kapitaal bij werkmaatschappijen, de relatie met de klant en het beloningsbeleid.

De kredietcrisis heeft de financiële sector in Nederland - en daarmee ook de verzekeraars - zwaar getroffen. Een bij aanvang van de crisis zeer sterke solvabiliteitspositie heeft er mede voor gezorgd dat de zekerheden die de verzekeringssector consumenten biedt, tot nu toe niet in gevaar zijn gekomen. Toch is er volgens het Verbond van Verzekeraars alle reden voor herbezinning op het eigen functioneren en dat van de financiële markten. Want achteraf bezien is de afgelopen jaren in het streven naar hoge rendementen in de hele keten onvoldoende oog geweest voor de onderliggende risico's.

In het belang van een gefundeerde analyse en een adequate beleidsreactie heeft de sector onder meer gebruikgemaakt van de expertise van The Boston Consulting Group (BCG). BCG heeft vandaag het rapport 'Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland' afgerond, waarin vier aanbevelingen zijn opgenomen die alle door de sector worden overgenomen.
Categorie:
Tag(s):