dinsdag, 11. augustus 2009 - 20:47

Viaduct aansluiting Sloeweg kan lager

Vanwege de verdubbeling van de Sloeweg, moet de aansluiting van deze weg met de N62 veranderen. Op dit moment is er sprake van een tweebaansweg met aan het einde verkeerslichten. In de toekomst is het de bedoeling dat meerdere rijbanen elkaar kruisen, zonder oponthoud.

Daarom is gekozen voor een kruispunt met verschillende hoogtes. Dit komt naast het gemak ook de veiligheid ten goede.

Eerder al heeft de provincie Zeeland de mogelijkheden voor de aansluiting onderzocht. Hieruit kwam een ontwerp naar voren, waarbij het hoogste punt op 11 meter boven het NAP ligt. De gemeente Borsele stelde aan de hand van dit ontwerp de vraag of de weg niet lager kan. Vervolgens heeft zij een second opinion aangevraagd. De uitkomst hiervan is een ontwerp waarbij het hoogste punt bijna drie meter lager ligt dan het hoogste punt in het vorige ontwerp.

De provincie Zeeland heeft aangegeven akkoord te gaan met het ontwerp. Dit betekent dat het ontwerp meegenomen wordt in het planologische realisatietraject.
Provincie:
Tag(s):