woensdag, 11. maart 2009 - 20:41

Vier ton voor akkervogels

Groningen

De provincie Groningen krijgt een stukje braak terug mede dankzij de Tweede Kamer en het enthousiasme van enkele Agrarische Natuurverenigingen in Groningen. Bij de behandeling van de begroting 2009 van het ministerie van LNV eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten dat er 200.000 euro extra beschikbaar komt voor de akkervogels in Groningen.

De provincie Groningen verdubbelt die twee ton, waardoor er 146 extra hectare beschikbaar komt voor akkervogelbeheer de komende twee tot drie jaar. In plaats van het gewoonlijk toegepaste beheer (gras of vrijhouden van vegetatie) worden deze braakliggende percelen natuurgericht beheerd, waardoor de percelen aantrekkelijker worden voor akkervogels. Drie Agrarische Natuurverenigingen (ANOG (Oost-Groningen), Wierde & Dijk (Noord-Groningen), en Ons Belang (gemeente Ten Boer) werken samen aan dit project.

De braakregeling leidde er in Groningen toe, dat zich nieuwe soorten akkervogels lieten zien en andere soorten in aantallen toenamen, zoals de grauwe kiekendief.
Provincie:
Tag(s):