dinsdag, 10. februari 2009 - 23:29

Vierhonderd Europese steden pakken CO2-uitstoot aan

Delft

Vierhonderd Europese steden gaan de lat hoger leggen voor duurzame energie. Ook de gemeente Delft committeert zich daaraan. Dit is één van de afspraken die wethouder Lian Merkx in het ‘Convenant of Mayors’ morgen ondertekent in Brussel.

400 Europese steden zetten dinsdag 10 februari 2009 samen in Brussel hun handtekening onder het convenant. Zij willen nog meer CO2 -reductie bewerkstelligen dan de EU heeft vastgelegd voor 2020. Dit gebeurt door een Actieplan duurzame energie te realiseren waardoor de CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met ten minste 20% afneemt. Het streven is ook inwoners actief te betrekken bij ontwikkeling van het Actieplan en het nemen van benodigde maatregelen om de doelstellingen vanuit het Actieplan daadwerkelijk te verwezenlijken. Lian Merkx: "De kracht van deze aanpak is dat het onderkent dat de sleutel ligt op lokaal niveau én op de gezamenlijkheid." Delft heeft deze maatregelen vertaald in het recent door het college vastgestelde Klimaatplan. Lian Merkx: "Delft gaat zelfs een stap verder in het recent ge-update klimaatplan."

Het convenant komt tot stand onder regie van de EU en het IPCC. (Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering). Die stelden in 2007 dat klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate debet aan is. Op 9 maart 2007 keurde de EU het pakket Energie voor een veranderende wereld goed en verbond zich eenzijdig aan het verminderen van CO2-uitstoot tussen nu en 2020 met 20%. Dit wil de EU bereiken door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% op te trekken.
Provincie:
Tag(s):