woensdag, 18. maart 2009 - 20:17

Vijf gemeenten akkoord over biomassacentrale

Oss

De gemeenten Bernheze, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel gaan biomassa omzetten in duurzame energie. De vijf gemeenten hebben samen gezocht naar mogelijkheden voor realisatie van een biomassa energiecentrale. Met succes! Deze centrale moet binnen het grondgebied van deze gemeenten worden gerealiseerd.

Er moet een centrale komen die met een zo hoog mogelijk energetisch rendement duurzame energie opwekt. Gemeenten bouwen deze centrale niet zelf maar willen dit via aanbesteding van de groenafvalverwerking tot stand brengen.

Het groenafval, afkomstig van onderhoud van het gemeentelijk groen en van inwoners, wordt omgezet in duurzame energie. Dit leidt tot vermindering van verwerkingskosten en levert dus besparing voor burgers op. Bovenal wordt er 7.000 ton CO2 minder uitgestoten. Het streven is realisatie van de biomassa energiecentrale in 2011.
Provincie:
Tag(s):