woensdag, 30. september 2009 - 14:50

Vijftien storingen in nucleaire inrichtingen in 2008

Petten

In 2008 zijn door de Nederlandse nucleaire inrichtingen 15 ongewone gebeurtenissen gemeld. Dit is te lezen in de jaarlijkse storingsrapportage van de Kernfysische Dienst (VI/KFD) van de VROM-Inspectie.

Overschrijding
Elf van die gebeurtenissen waren niet van direct belang voor de nucleaire veiligheid. In vier gevallen was er sprake van een storing op INES-niveau 1, een abnormaliteit of overschrijding van wat is toegestaan. De INES-1 meldingen werden eenmaal gedaan in Borssele en driemaal in Petten, waarvan twee betrekking hadden op de Hoge Flux Reactor (HFR).

Meer storingen in Petten
Uit de rapportage van de VI/KFD blijkt dat het aantal storingen in de kernenergiecentrale Borssele evenals vorig jaar laag is. Het aantal storingen in de HFR in Petten is groter dan in 2007. Inmiddels werkt de NRG (Nuclear Research & consultancy Group ) in Petten aan een plan dat op korte termijn tot verbeteringen moet leiden.

Ook wordt gewerkt aan een reparatiepakket voor het defect in de primaire koelleiding, waarvoor de reactor enige maanden buiten bedrijf is geweest. Dat defect zorgde voor één van de genoemde INES-1 meldingen.

INES-Schaal
De International Nuclear and radiological Event Scale (INES-schaal) wordt gebruikt om de ernst van individuele nucleaire gebeurtenissen met elkaar te kunnen vergelijken. De INES-schaal loopt van 1 tot 7. Bij een storing op het hoogste niveau is er sprake van een zeer ernstig ongeval zoals eenmaal in de kerncentrale van Tsjernobyl heeft plaatsgevonden.

De niveaus 1, 2 en 3 zijn respectievelijk een abnormaliteit, een incident en een ernstig incident. Vanaf niveau 4 wordt gesproken over ongevallen.

In Nederland staan nucleaire inrichtingen in Borsele, Petten, Almelo en Delft. De kernenergiecentrale in Dodewaard is sinds maart 1997 definitief gesloten en is sinds juli 2005 in veilige insluiting.
Provincie:
Tag(s):