vrijdag, 26. juni 2009 - 13:48

Visserijbiologen: 'visserijdruk daalt en haringstand stabiliseert'

De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen als gevolg van het huidige beleid. Door deze afname is de hoeveelheid schol en tong in de Noordzee toegenomen en zijn de bestanden van beide vissoorten weer boven het voorzorgsniveau.

De haringstand stabiliseert, ondanks een lage aanwas. Deze ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat het beheer van deze soorten werkt. De toestand van de kabeljauw in de Noordzee is nog steeds zorgelijk.

Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (International Council for the Exploration of the Sea of ICES).

Onderzoekers van IMARES (onderdeel van Wageningen UR) hebben de vangstadviezen van ICES vandaag gepresenteerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de visserijsector en maatschappelijke organisaties. De adviezen hebben onder andere betrekking op de bodemvisserij op tong, schol en kabeljauw in de Noordzee, en op de visserij op haring.
Provincie:
Tag(s):