dinsdag, 18. augustus 2009 - 14:54

Vlissingen stelt tijdelijk re-integreerders te werk

Vlissingen

De komende drie maanden gaan in totaal negen personen via een
re-integratieproject aan de slag als ‘stagiair’ bij het handhavingsteam van de gemeente Vlissingen.

De gemeente biedt vijf werklozen via het UWV en vier postbodes van TNT Post een tijdelijke arbeidsplaats aan als medewerker dienstverlening in het Handhavingsteam. De tijdelijke uitbreiding van het team is nodig om de uitvoering van de dagelijkse handhavingstaken van de gemeente te kunnen waarborgen. Daarnaast neemt de gemeente met het re-integratieproject haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De medewerkers van het handhavingsteam zijn als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar zes dagen per week van acht uur ’s ochtends tot half tien ’s avonds belast met het uitoefenen van toezicht en handhaving in de openbare ruimte.

Naast het beheer van parkeergarages en parkeerautomaten voeren ze onder andere parkeer- en milieucontroles uit. Daarnaast gaat er momenteel veel extra aandacht uit naar de overlastgebieden in Vlissingen. In de begroting van 2010 wordt mogelijk rekening gehouden met een definitieve uitbreiding van de formatie.
Provincie:
Tag(s):