dinsdag, 6. januari 2009 - 10:47

VNO-NCW Noord opent meldpunt kredietcrisis

Groningen

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord heeft de website www.meldpuntkredietcrisis.nl geopend. Via deze website kunnen ondernemers aangeven op welke manieren zij geraakt worden door de internationale kredietcrisis.

Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als problemen rond kredietverlening en personeelszaken. Met het meldpunt wil VNO-NCW Noord inventariseren op welke manier noordelijke ondernemers de gevolgen van de kredietcrisis ondervinden. Met voorbeelden uit de praktijk kan VNO-NCW Noord in overleg treden met de diverse overheden over mogelijke maatregelen om deze knelpunten zoveel mogelijk op te lossen.
Categorie:
Tag(s):