maandag, 8. juni 2009 - 18:40

Voedseltekort grotere bedreiging dan schaarste aan energie en water

Wageningen

Het wereldvoedselvraagstuk is ernstiger dan ooit tevoren. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid lijden meer dan een miljard mensen wereldwijd honger.

In enkele jaren tijd is de situatie in meerdere delen van de wereld ernstig verslechterend. Als deze achteruitgang niet tijdig wordt onderkend, vormt een tekort aan voedsel een grotere bedreiging dan tekorten aan energie en water. Dit zei Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, maandagmiddag in Wageningen tijdens een seminar van de Eduardo Frei Stichting.

Hij hekelde de lakheid van regeringen om wat aan de honger te doen. De toenemende schaarste leidt echter niet tot hoge prijzen voor boeren en tuinders. ,,Het tegendeel is het geval: de prijzen zijn voor tal van landbouwproducten op een historisch laag niveau beland en voor veel boeren wereldwijd is het niet meer lonend om te zaaien en bemesten�, aldus Maat. Daar komt nog bij dat een aantal landen al voorzorgs-maatregelen heeft genomen, zoals China, India en ook Rusland.

Deze landen hebben volgens hem strategische voorraden aangelegd om hun bevolking een jaar te kunnen voeden. ,,Voeg daarbij de exportverboden en importbelemmeringen waarbij het oude EU-landbouwbeleid verbleekt, dan wordt duidelijk hoe zorgelijk de huidige situatie is, aldus Maat, die tevens voorzitter is van Agriterra. Deze organisatie maakt zich sterk voor de vorming en ondersteuning van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden.

De wereldvoedselproductie dient in 25 jaar te worden verdubbeld. Want alleen zo is te voorkomen dat het aantal hongerlijders nog verder toeneemt, aldus de voorzitter van Agriterra. Hij noemde de huidige situatie dramatisch en explosief: ,,Nederland mag als kraamkamer van veel zaai- en pootgoed en innovatief landbouwland zijn kop niet in het zand steken. Dit geldt ook voor Europa als werelddeel met een gematigd klimaat en een groot potentieel aan landbouwproductie.�

De Europese Unie kan niet met de rug naar de wereld gaan staan door in 2013 het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa verder te ontmantelen, vindt Maat. De liberalisering van het handelsverkeer zijn in zijn visie geen toverformule om de honger de wereld uit te helpen. Door onder meer bilaterale contacten en het organiseren van mensen in markt in veel armere landen kunnen grote stappen vooruit worden gezet, zo zei Maat.
Categorie:
Tag(s):