woensdag, 25. maart 2009 - 9:11

Volwassenen onderschatten zwaarlijfigheid

Hoewel de World Health Organization voorspelt dat er in 2015 meer dan 2,3 miljard volwassenen overgewicht zullen hebben en meer dan 700 miljoen zwaarlijvig zullen zijn, wordt het onderwerp door de Nederlandse bevolking nog nauwelijks erkend.

De bestrijding van overgewicht wordt als minst belangrijke maatschappelijke thema genoemd. Dit blijkt uit een onderzoek op initiatief van GfK Panel Services Benelux en Between-us. Daarin is aan 2.775 Nederlanders gevraagd om uit 28 maatschappelijke thema's een top 3 samen te stellen.

Nederlanders vinden de bestrijding van honger en armoede verreweg het belangrijkste maatschappelijke thema. Naast de bestrijding van honger en armoede (genoemd door 32% van de respondenten) staat rentmeesterschap (de plicht om op verantwoorde wijze met aarde en natuur om te gaan, gericht op de toekomst) op nummer 2 (genoemd door 26% van de respondenten) samen met het bevorderen van gezondheid (26% van de respondenten). Aspecten die het minst belangrijk worden gevonden zijn de bestrijding van overgewicht en het bevorderen van dierenwelzijn.

Tussen vrouwen en mannen treden aanzienlijke verschillen op. Vrouwen vinden bestrijding van honger en armoede het belangrijkste maatschappelijke thema. Mannen geven de voorkeur aan rentmeesterschap als belangrijkste maatschappelijke thema. In het algemeen geldt dat mannen meer waarde hechten aan 'Planet' gerelateerde aspecten, terwijl vrouwen juist meer 'People' gerichte aspecten belangrijk vinden.
Categorie:
Tag(s):