maandag, 12. oktober 2009 - 9:50

Vooral mannen flink meer vertrouwen in toekomstige economie

In de afgelopen drie kwartalen is het vertrouwen van de consumenten toegenomen. Ze waren vooral veel minder negatief over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Weliswaar hebben de pessimisten nog net de overhand, maar mannen en personen met hoge inkomens zijn inmiddels weer positief over de toekomst van de economie.

Consumentenvertrouwen neemt gestaag toe
Het consumentenvertrouwen neemt sinds het dieptepunt in het vierde kwartaal van 2008 weer langzaam toe. Consumenten zijn vooral veel minder negatief over de economische situatie in de komende twaalf maanden.

De deelindicator van het consumentenvertrouwen kwam in het derde kwartaal van 2009 uit op -4. Dit betekent dat de pessimisten nog wel de overhand hebben, maar de consumenten zijn fors minder pessimistisch dan driekwart jaar geleden. Toen stond de deelindicator op -52.

Sterke verbetering oordeel toekomstige economische situatie
Het oordeel over het toekomstige economische klimaat is in de laatste drie kwartalen met 48 punten toegenomen. Bij personen met een hoog inkomen en mannen was de toename het grootst, namelijk 61 en 59 punten. Ook bij personen jonger dan 65 jaar, personen met ten minste middelbaar onderwijs en mensen met een baan was de stijging bovengemiddeld.

Alleen hoge inkomens en mannen optimistisch over economie
Ondanks de grote verbetering van het oordeel over de toekomstige economische ontwikkeling in 2009 waren in het afgelopen kwartaal alleen bij de mannelijke consumenten en de consumenten met een hoog inkomen de optimisten in de meerderheid. Het meest pessimistisch waren de vrouwen en consumenten met een laag inkomen.
Categorie:
Tag(s):