dinsdag, 21. juli 2009 - 1:06

Voorlopig nog geen groot onderhoud A28 en A50

Rijkswaterstaat start in 2010 nog niet met de onderhoudswerkzaamheden aan de A28 en A50. Dat is besloten naar aanleiding van een landelijke herprioritering. Hierbij is gekozen voor het met twee jaar uitstellen van alle onderhoud aan wegvakken die voorzien zijn van een dichte deklaag.

Het grootste deel van de wegvakken in het onderhoudsproject A28/A50 is voorzien van een dichte deklaag. Dit betekent dat de werkzaamheden op de A50 (Hattemerbroek-Heerde) en A28 (Hattemerbroek-Nunspeet) voorlopig worden uitgesteld. Naar verwachting wordt het werk uitgevoerd in de periode 2012-2014.

“Zoals het er nu uitziet, kunnen we op z’n vroegst in 2012 met het groot onderhoud aan de slag, maar we moeten een slag om de arm houden.” Aan het woord is Boreas Zandberg, projectmanager van het onderhoudsproject op de A28 en A50. “De verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel heeft nu namelijk voorrang, daarna kunnen wij aan de slag met het onderhoud. Wanneer je tegelijkertijd werkt op twee locaties op de A28 die relatief dicht bij elkaar liggen, ondervindt het verkeer teveel hinder van de werkzaamheden.”

Rijkswaterstaat zorgt er uiteraard voor dat de weg veilig blijft en dat de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk blijft. Dat betekent dan ook dat er in de tussenliggende jaren op enkele wegvakken of viaducten kleinschalig onderhoud noodzakelijk zal zijn. Dit noodzakelijke onderhoud zal voornamelijk ’s nachts worden uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.
Provincie:
Tag(s):