dinsdag, 22. september 2009 - 21:02

Voorlopige voogdij baby Lilly blijft bij Jeugdzorg

Utrecht

Bureau Jeugdzorg blijft belast met de voorlopige voogdij over baby Lilly, het meisje dat vorige week zondag te vondeling werd gelegd bij het Diakonessenhuis in Utrecht. Dat heeft de familierechter in Utrecht dinsdag bepaald.

De rechter heeft bij haar beslissing bepaald dat er nog een openbare oproeping van de moeder moet komen in de lokale krant. De moeder van het kind wordt zo in de gelegenheid gesteld om zich alsnog te melden bij de rechtbank. Zij mag ook een brief schrijven aan de rechtbank. De zaak wordt daarom op 5 oktober opnieuw (achter gesloten deuren) behandeld.

Voorlopige voogdij

In crisissituaties kan de kinderrechter een kind, vaak voorafgaand aan de ontzetting of ontheffing van de ouders uit de ouderlijke macht onder voorlopige voogdij van een voogdij-instelling plaatsen. ok in een situatie als deze, waarin helemaal geen ouders bekend zijn, wordt de voorlopige voogdij over een kind bij Bureau Jeugdzorg gelegd. De rechter heeft kort na de vondst van Lilly al telefonisch de voorlopige voogdij uitgesproken. De wet schrijft voor dat er dan binnen veertien dagen een zitting wordt gehouden. Die zitting vond vandaag plaats.

De kinderrechter heeft de bevoegdheid de voorlopige voogdij in te trekken, wanneer er toch een ouder met gezag blijkt te zijn. In die situatie wordt dan vaak op de zitting een voorlopige ondertoezichtstelling gevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming, in afwachting van nader onderzoek.
Provincie:
Tag(s):