woensdag, 7. oktober 2009 - 21:10

Voormalig neuroloog MST wordt vervolgd voor mishandeling

Almelo/Enschede

De voormalig neuroloog van het MST ziekenhuis in Enschede zal worden vervolgd voor mishandeling en valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie zal bovendien een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) gaan vorderen tegen het MST ziekenhuis als rechtspersoon. Dit heeft het OM woensdagavond bekendgemaakt.

Tijdens een bijeenkomst voor slachtoffers, op woensdag 7 oktober, heeft de officier van justitie dit medegedeeld aan de 32 uitgenodigde slachtoffers.

In dit strafrechtelijke onderzoek is inmiddels een groot aantal aangevers en getuigen gehoord. In het MST is een aantal patiëntendossiers in beslag genomen door de rechter-commissaris in het kader van het gerechtelijk vooronderzoek tegen de neuroloog. Daarnaast zijn er collega neurologen en apothekers gehoord. Bij apothekers zijn ook gebruikte recepten in beslag genomen.

De officier van justitie heeft aangegeven dat de neuroloog zal worden vervolgd voor mishandeling en valsheid in geschrifte. Welke variant van mishandeling ten laste gelegd zal worden, wordt nog onderzocht. De valsheid in geschrifte ziet op het vervalsen van aanvraagformulieren ten behoeve van vergoeding van voorgeschreven medicijnen en het vervalsen van recepten ten behoeve van eigen medicijngebruik.

Binnenkort zal de officier van justitie een vordering indienen bij de rechter-commissaris voor het openen van een gerechtelijk vooronderzoek tegen het MST. Dit onderzoek richt zich op de vraag, of en in hoeverre het MST als rechtspersoon in strafrechtelijke zin medeverantwoordelijk is voor de strafbare feiten die aan de neuroloog worden verweten.

Het politieteam dat zich bezig houdt met deze zaak verwacht in ieder geval nog tot het voorjaar 2010 met het onderzoek bezig te zijn.
Provincie:
Tag(s):