woensdag, 25. maart 2009 - 21:30

Voornemen tot verkoop aandelen Essent

Assen

Gedeputeerde staten van Drenthe stellen provinciale staten voor de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf Essent te verkopen aan het Duitse energiebedrijf RWE en toe te treden tot het netwerkbedrijf Enexis. Provinciale staten behandelen het voorstel naar verwachting op 22 april aanstaande.

Het voorstel van GS is het logische vervolg op de strategie die Essent heeft ontwikkeld naar aanleiding van de zogenoemde Splitsingswet. Volgens die wet zijn energiebedrijven in Nederland verplicht zich te splitsen in een commercieel productie en leveringsbedrijf en een netwerkbedrijf dat in handen blijft van de overheid.

In de toekomststrategie van Essent staat dat beide bedrijven optimaal toegerust moeten worden om hun taken adequaat uit te kunnen voeren en om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de energiesector. Voor het productie- en leveringsbedrijf betekent dat schaalvergroting door aansluiting te zoeken bij een strategische partner en voor het netwerkbedrijf betekent dit voldoende investeringsruimte en ondernemerschap. Door mee te werken aan de verkoop van het productie en leveringsbedrijf en toe te treden tot het netwerkbedrijf Enexis is volgens gedeputeerde staten de toegang tot energie voor de consument voldoende gewaarborgd.

Vanuit Drenthe krijgt het geschikt maken van het net door Enexis voor de levering van duurzame, kleinschalig opgewekte energie extra aandacht. De provincie vindt het belangrijk dat het netwerkbedrijf een stimulerende factor wordt voor de opwekking van deze soort van energie.

De provincie Drenthe is in verhouding tot andere provincies met 2,8 procent van de aandelen een relatief kleine aandeelhouder. Met inachtneming van de toekomstige behandeling in provinciale staten nemen gedeputeerde staten naar verwachting op 12 mei een definitief besluit.
Provincie:
Tag(s):