vrijdag, 27. maart 2009 - 12:22

Voortzetting onderzoek Marianne Vaatstra

Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie Leeuwarden en de politie Fryslân hebben besloten dat het onderzoek Vaatstra zal worden voortgezet door het zogenoemde 3D-team in dezelfde samenstelling. Deze beslissing is genomen op basis van de aanbevelingen uit de eindrapportage van het 3D-team.

Het rapport bevat onderzoeksvertrouwelijke informatie en de aanbevelingen zullen om die reden niet bekend worden gemaakt.

Het team dat in opdracht van het Openbaar Ministerie Leeuwarden en de politie Fryslân een dossierregistratie en -analyse uitvoerde in de zaak Vaatstra, heeft eind juni 2008 zijn eindrapportage aangeboden aan de leiding van OM en politie.


Het team, dat bestaat uit 6 leden van politie en OM die niet eerder bij de zaak betrokken zijn geweest, is 1 oktober 2007 gestart met het registreren en analyseren van de tactische en technische onderzoekgegevens in de zaak.

Doel was duidelijkheid te krijgen over de vraag of in de opsporing op met name technisch gebied nader onderzoek mogelijk zou zijn. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de nieuwste recherchekundige inzichten en technische methodieken. Aan de hand van ondermeer een digitale tijdslijn en een 3-dimensionale scan van de plaats delict is elk aspect rondom de moord minutieus bestudeerd en herbeoordeeld. Hierbij is ook het advies gevraagd en betrokken van internationaal (forensisch) deskundigen.

Het resultaat van het onderzoek is vervat in de eindrapportage waarvan de aanbevelingen dusdanig zijn dat een voortgezet onderzoek gerechtvaardigd is.
Provincie:
Tag(s):