dinsdag, 14. april 2009 - 21:49

Vraag om erkenning van het Nedersaksisch

Arnhem

Gedeputeerde Staten hebben de aanvraag voor een Europese erkenning van het Nedersaksisch dinsdag vastgesteld. Samen met de provincies Drenthe, Overijssel, Groningen en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf, voert de provincie actie voor het behoud van de Nedersaksische taal.

De gevraagde erkenning zorgt er voor dat de taal beter beschermd wordt.
Als provinciale staten instemmen met de aanvraag, zal deze worden doorgestuurd naar de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
Provincie:
Tag(s):