donderdag, 28. mei 2009 - 14:27

Vragen aan GS over afschieten reeën

Utrecht

Reeën blijven de komende 5 jaar onverminderd doelwit van intensieve bejaging in de provincie Utrecht. Voor het afschieten van de reeën worden dreigende voedseltekorten als belangrijkste argument aangedragen.

De aanleg van ecoducten en wildpassages vergroot echter de beschikbaarheid van voedsel. De Faunabeheereenheid Utrecht stelt echter dat de ecoducten niet voor reeën zijn bedoeld, en de dieren daarom belangrijk doelwit van de jacht blijven. De fracties van de Partij voor de Dieren en Groenlinks brengen deze vreemde redenering via schriftelijke vragen onder de aandacht van Gedeputeerde Staten

Tot het provinciale beleid hoort echter ook dat overal in de provincie ecoducten worden aangelegd om barrières voor dieren op te heffen en dus hun leefgebied te vergroten.

Onlangs stelde woordvoerder Nuissl van de Faunabeheereenheid Utrecht dat de ree een algemene en veelvoorkomende soort is, waarvoor ecoducten niet speciaal zijn bedoeld, en dat daarom de limiet voor het afschotaantal van reeën in de provincie niet naar boven hoeft te worden bijgesteld. Dat de reeën wel gebruik maken van dit soort passages, waardoor de beschikbaarheid van voedsel voor de dieren toeneemt en het territorium wordt vergroot, wordt door de Faunabeheereenheid Utrecht kennelijk buiten beschouwing gelaten.

De fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen daarom vragen aan Gedeputeerde Staten om opheldering over deze vreemde motivatie voor de jaarlijkse afschot van honderden reeën te verkrijgen.
Provincie:
Tag(s):