maandag, 21. september 2009 - 20:01

Vrijspraak geëist voor inrijden op tankstation A2 (WAS AL OM 16.17 UUR GEPLAATST !!!)

Utrecht

De officier van justitie te Utrecht heeft vandaag vrijspraak geëist in de zaak tegen de man die op 31 augustus 2008 op het Total-tankstation op de A2 bij Nieuwegein inreed.

Het OM is tot deze eis gekomen op basis van een aanvullend onderzoek door het NFI naar de remmen van de auto. Op een eerdere zitting op 23 december 2008 kwamen twee technische onderzoeken aan bod die tezamen geen eenduidig beeld gaven over de technische toestand van de auto. Bovendien verklaarde de verdachte zeker te weten dat de remmen van de auto weigerden en dat het ongeluk niet veroorzaakt werd door vermoeidheid of onoplettendheid, ook al had hij de nacht ervoor niet geslapen en die dag zo’n 1100 kilometer afgelegd. Hierbij speelde mee dat door de felle brand niet meer was vast te stellen of de reminrichting in orde was. Dit alles was reden voor de rechtbank om de zaak destijds aan te houden en de uitkomsten van het nadere onderzoek af te wachten.

Uitval remmen

Uit het onderzoek van het NFI komt nu naar voren dat de kans dat remmen uitvallen zeer gering is maar dat “het voorstelbaar is dat een niet verwaarloosbare fractie van dergelijke ongevallen een niet werkend remsysteem als oorzaak heeft”. Het rapport vervolgt: “Nu het betreffende ongeval voorstelbaar is bij afwezigheid van remwerking, er geen aanwijzingen zijn dat er een remming is geweest, het remsysteem niet kon worden onderzocht en de bestuurder stelt dat er geen remwerking was, moet dit mijns inziens als een reële optie worden beschouwd.” Dit betekent dat de verklaring van de verdachte dat de remmen het niet deden, kan kloppen. In ieder geval is het tegendeel niet te bewijzen. Dit alles werpt een ander licht op de zaak en maakt dat het OM Utrecht de eerdere eis van tien maanden celstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor drie jaar intrekt en de rechtbank nu vraagt om vrijspraak.

Ongeval

Het ongeval gebeurde op 31 augustus 2008 om half acht ’s ochtends. De auto, een Volkswagen bestelbus, reed die ochtend van de A2 het tankstation op, remde niet en reed in volle vaart de tankshop binnen. Direct na de botsing vloog het tankstation en de auto in brand. Hierbij kwam een 51-jarige man die in de tankshop koffie stond te drinken om het leven. Hij was op weg naar Schiphol om zijn vrouw en vier kinderen op te halen. Voorafgaand aan de zitting van vandaag, heeft de officier van justitie hen uitgelegd hoe hij tot zijn nieuwe eis is gekomen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.
Provincie:
Tag(s):