zaterdag, 21. maart 2009 - 9:27

Vrijspraak verdenking moord baby

Utrecht

Een 41-jarige vrouw uit Wageningen die verdacht werd van moord op haar twee maanden oude dochter is vrijdag door de rechtbank vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de vrouw haar kind met voorbedachte raad of opzettelijk wilde doden. Evenmin is komen vast te staan dat de vrouw schuld heeft aan de dood van het kind.

Voor de rechtbank staat vast dat het overlijden van de baby het gevolg is van het op haar hoofdje uitgeoefend heftig botsend geweld en dat verdachte daarbij betrokken is geweest. De vrouw stelde dat zij haar kind per ongeluk twee keer had laten vallen. Volgens de officier van justitie was die lezing echter ongeloofwaardig en moet de vrouw wel opzettelijk gehandeld hebben. De rechtbank was echter van oordeel dat daar onvoldoende bewijs voor was, onder meer omdat twee deskundigen van mening verschilden over de vraag of de verwondingen van het kind veroorzaakt konden zijn door de door de verdachte geschetste valpartij. Ook ‘dood door schuld’ kan de vrouw niet verweten worden. Het is volgens de rechtbank onduidelijk of de verdachte de (volledige) waarheid over het gebeuren heeft verteld.

De verdachte gaat dus vrijuit omdat de feitelijke gedragingen en intenties van de verdachte niet met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. ,,De rechtbank is zich ervan bewust dat deze uitkomst vanuit maatschappelijk dan wel moreel oogpunt als onbevredigend kan worden ervaren. Niettemin is die uitkomst in het licht van de hiervoor weergegeven beoordeling van de rechtbank vanuit bewijsrechtelijk oogpunt de enig juiste.’’
Provincie:
Tag(s):