donderdag, 2. juli 2009 - 14:12

VVD: politietop kan niet meer verdienen dan politieminister

Den Haag

VVD-Kamerlid Laetitia Griffith is van mening dat de politietop in Nederland niet meer zou mogen verdienen dan de politieministers die voor hen eindverantwoordelijk zijn.

Griffith: 'De minister geeft aan dat er negen functionarissen zijn die bovenop hun inkomen verschillende extra toelagen krijgen, waardoor zij de wettelijke grens voor topinkomens overschrijden. Hiermee komen zij boven de Balkenende-norm uit. Ik zie niet in waarom functionarissen belast met de publieke taak meer moeten verdienen dan de politiek eindverantwoordelijken. De minister geeft hiervoor ook geen enkele verklaring dan wel rechtvaardigingsgrond. De waarom-vraag blijft hierdoor vooralsnog onbeantwoord.'

Griffith zal daarnaast voorstellen de extra toelage vanwege de onmisbaarheid van de persoon en de schaarsheid van de functie, de zogenoemde toelage werving en behoud, te laten verdwijnen. 'Niemand is onmisbaar', aldus Griffith.

De VVD wil meer openheid en transparantie. Daarnaast zal Griffith pleiten voor het schrappen voor de bezuinigingen die gepland staan bij de politie en vragen om een plan van aanpak om de financiële tekorten bij de verschillende politiekorpsen op te lossen.
Provincie:
Tag(s):