dinsdag, 19. mei 2009 - 19:51

VVD regelt schrappen linkse examenvraag

Den Haag

De VVD heeft dinsdag met succes geëist dat een ‘links’ gekleurde vraag in het havo eindexamen Nederlands wordt geschrapt. Een tip van een liberale leerling en een liberale docent bracht onderwijswoordvoerder Ineke Dezentjé Hamming ertoe staatssecretaris Van Bijsterveldt naar de Kamer te roepen.

De betreffende examenvraag citeerde een passage van de VVD-website, getiteld: ‘werk boven een uitkering’. Het examen noemde de VVD neerbuigend en afwijzend tegenover mensen die gebruik maken van een uitkering. Aan leerlingen werd de keuze voorgelegd welk gedeelte van de VVD-website het meest neerbuigend is. De optie ‘geen van allen’, zat niet bij de mogelijke antwoorden.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft toegegeven dat de betreffende vraag politiek gekleurd is en dergelijke persoonlijke opvattingen niet in een examenvraag naar voren mogen komen.
"Ik ben blij dat de vraag geschrapt wordt", aldus Ineke Dezentjé Hamming. "Het is schandalig dat in het onderwijs vragen worden voorgelegd, waarop het antwoord alleen ‘links’ mag zijn, anders kost het punten!"
Provincie:
Tag(s):