vrijdag, 20. maart 2009 - 9:55

VVD wil duidelijkheid over centrale Delfzijl

Delfzijl

De VVD-Tweede Kamerfractie vraagt een reactie van het kabinet over de uitspraak van de Raad van State inzake de RWE-electriciteitscentrale in Delfzijl.

De Raad van State heeft uitgesproken het onderzoek naar de RWE-elektriciteitscentrale in Delfzijl te willen aanhouden om eerst een oordeel van het Hof van Justitie te vragen. De Raad van State wil advies over de manier waarop Europese richtlijnen doorwerken in de verlening van milieuvergunningen alhier.

Het gaat voor de RWE-electriciteitscentrale in Delfzijl om een interpretatie van de Europese NEC-richtlijn. Deze richtlijn ziet op nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen voor de periode 27 november 2002 tot 31 december 2010. De gemiddelde behandelingsduur door het Europese Hof is circa twintig maanden. Dit betekent dat de bouw van de kolencentrale met bijna twee jaar vertraagd kan worden.
Provincie:
Tag(s):