dinsdag, 21. april 2009 - 19:25

VVD wil meldplicht kinder-mishandeling

Den Haag

Het Kinderrechtencollectief, dat bestaat uit diverse kinderrechtenorganisaties zoals Unicef en Defence for Children, pleit net als de VVD en het VN-Kinderrechtencomité voor een meldplicht kindermishandeling.

"Het is te gek voor woorden dat de VVD in de Tweede Kamer amper steun krijgt voor een meldplicht, terwijl er naar schatting jaarlijks meer dan 100.000 kinderen mishandeld worden. Daarbij is het aantal meldingen schrikbarend laag. Slechts vier procent van de meldingen is afkomstig van artsen", aldus VVD-woordvoerster Ineke Dezentjé Hamming.

Het Kinderrechtencollectief wil net als de VVD een meldplicht voor alle professionals die met kinderen in aanraking komen. Het argument dat ouders in geval van een meldplicht de zorg zouden vermijden, wordt door de organisaties gerelativeerd. Het sociaal netwerk van een kind is veel breder dan alleen de tandarts of de huisarts. Dus als de huisarts gemeden zou worden, is er altijd nog de school waar het kind wel wordt gezien.
Provincie:
Tag(s):